Scanr InSchool

Innovativ og effektiv fraværsføring.

SCANR UB skal lage en enhet som vil effektivisere fraværssystemet og undervisningen på skoler. Disse enhetene skal hete SCANR© InSchool. Vi er selv elever på en videregående skole, og opplever at fraværsføring i stor grad stjeler av undervisningstiden. Etter å ha gjennomført en markedsundersøkelse, var resultatet at det i gjennomsnitt blir brukt 76 timer på fraværsføring i løpet av et skoleår. Altså mister elevene 76 timer undervisning i løpet av kun ett skoleår! Slik kan det ikke fortsette. Det er klart det finnes en løsning på dette problemet. SCANR© InSchool er løsningen.

 

AtWork

Revolusjonerende sikkerhet og timelisteføring.

 

SCANR UB skal også lage en enhet som skal føre timelister på arbeidsplassen. Disse enhetene skal hete SCANR© AtWork. SCANR© AtWork skal revolusjonere sikkerheten og føre timelister for bedrifter. På arbeidsplassen er det ofte en utfordring å holde kontroll på timene sine. Dette problemet unngår du viss arbeidsplassen bruker SCANR© AtWork.