– Dette er timer som kunne vært brukt til undervisning, sier seks elever på Buskerud videregående

De seks har utviklet to produkter der elever kan scanne seg inn via et softwaresystem og registrere seg når de kommer og går. For dette arbeidet har de fått 7.500 kroner i sponsormidler fra Sparebank 1 Modum og er premiert av Buskerud Næringshage med ei uke med proff veiledning i Gründergartneriet.

«Right on time» er slagordet for elevbedriften som kaller seg Scanr UB. De mener at produktene deres er så bra at de kanskje kommer til å jobbe videre med dette etter at de er ferdige på videregående.

– Samfunnet moderniseres stadig. Skolen må henge med i utviklingen, sier de og kaller produktene for gode framtidsløsninger.

– Lærerne kaster bort tiden

– Vi kom på ideen i engelsktimen i fjor, da læreren brukte lang tid på å skrive ned fravær. Han måtte sjekke hele klasselisten og deretter gå for å dobbeltsjekke, sier de.

Den innovative ungdomsbedriften består av Hauk Faye Fotland, Benjamin Lulaj, Andreas Berget, Sander Berg Heia, Abraham Weldekidam og Ammar Ali, som alle går på stud.spes VG2. De forteller at de hadde en skikkelig analyse av problemet før de utviklet produktene.

– Vi undersøkte hvor lang tid lærere i snitt bruker på å føre fravær. Vi fant at de bruker 120 minutter i uka og hele 76 timer i løpet av ett skoleår. Dette er verdifull tid som kunne vært brukt mye bedre på undervisning.

Effektiv registrering og økt sikkerhet

Guttene har laget to digitale produkter som vil effektive skolehverdagen, og de nå håper på at disse oppfinnelsen skal bli montert på alle skoler i framtiden.

– Det ene har vi kalt Scanr in School. Dette blir montert ved inngangen til hvert klasserom. Der kan hver elev scanne seg inn og ut. Dette blir automatisk lagt inn i et system på skolen. Scanr at Work er en type timelisteføring, der timene du er på skolen føres automatisk inn. Dette henger ved utgangsdørene på skolen.

Andreas Berget poengterer hvor viktig det er med slik informasjon. Også i tilfelle hvis det skulle bryte ut brann eller andre katastrofer ved skolen. Da kan man til enhver tid vite hvem og hvor mange personer som befinner seg inne i bygningen.

– Securitas og Visma er samarbeidspartnere

Guttene forteller at Securitas og Visma blir både konkurrenter og samarbeidspartnere.

– Vi har nå utviklet sin egen plattform på nettet, scanr.no, hvor skolene kan bestille produktene. Og vi vil bruke blant annet Instagram og Facebook for å nå ut til målgruppene, sier Berget.

Nå er de ute og frir til næringsliv og andre for å få inn nok kapital. De opplyser at to elever fra elektrofag jobber med å utvikle protyper på oppfinnelsene.

7.500 i støtte fra lokalbanken

Andreas Berget forteller at bedriften deres har fått 7.500 kroner i sponsormidler fra Sparebank 1 Modum.

– Nylig var vi med i konkurransen « Start Up» i regi av Buskerud Næringshage sammen med gründere fra Modum, Sigdal og Krødsherad. Der kom vi på en fjerdeplass. Der var vi potensielle vinnere siden produktet vårt var så nyskapende. Istedet for penger fikk vi en bonuspremie, som er at vi den 26. november skal vi være med i Gründergartneriet for å få proff veiledning.

Guttene forteller at dette er noe de kommer til å jobbe med hele skoleåret. De har jevnlige styremøter og har laget kontrakt, slik at hver av dem eier 16,66 prosent i bedriften.

– Det kan godt hende vi kommer til å lage et tredje produkt som kun går på sikkerhet, sier Andreas Berget.

 

Tatt fra bygdeposten.no